PRIVACY-BELEID

Solis Media

Privacy-beleid

 

Solis Media hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit doen wij door ons te houden aan de Europese wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

In dit privacy-beleid geven we informatie over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten.

 

Solis Media:

 • is op de hoogte van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en respecteert uw daaruit voortkomende rechten;
 • verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze staan beschreven in dit privacy-beleid;
 • vraagt alleen naar persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden;
 • treft passende technische en/of organisatorische maatregelen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen;
 • verwijderd klantgegevens van inactieve klanten die langer dan twee jaar geen opdracht hebben verstrekt. Klanten kunnen daarnaast zelf vragen om uit het klantenbestand te worden verwijderd. Dit heeft geen invloed op een (eventuele) betalingsverplichting;
 • verwijdert geplaatst foto- en videomateriaal van de website & social media wanneer u daar als directe belanghebbende om vraagt. Dit geldt ook voor materiaal van voor 25 mei 2018.

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Solis Media verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • het versturen van offertes & facturen voor onze werkzaamheden;
 • het informeren over de voortgang (en eventuele evaluatie) van de werkzaamheden.

 

Door het accorderen van een offerte van Solis Media en/of het doen van een boeking gaat u akkoord met het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden.

 

Welke persoonsgegevens vragen wij aan u?

Voor de bovenstaande doelstellingen vragen wij:

 • (bedrijfs-)naam, adres en woonplaats;
 • telefoonnummer;
 • email-adres.

 

Verstrekking aan derden

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Offertes en facturen worden gemaakt met Factuursturen.nl (Leeman & Kuiper). Daarnaast wordt onze fiscale administratie gedaan door een accountantskantoor. Hiervoor is met beide partijen een verwerkersovereenkomst afgesloten die voldoet aan de AVG ingaand op 25 mei 2018.

 

Vragen

Indien u na het doornemen van ons privacy-beleid vragen heeft dan kunt u contact opnemen via onderstaande gegevens:

 

Solis Media

Michael Wesselink

Baksweer 144

4941LG Raamsdonksveer

06-55342520

 

Cookie-beleid

Op deze website zijn buttons opgenomen voor het liken van de Facebookpagina van ‘DJ Michael Wesselink – Solis Drive-In Show’. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.